Organisatie

Kwadrant Scholengroep

 

Kwadrant Scholengroep is een rooms-katholieke regionale scholengroep, bestaande uit het Hanze College in Oosterhout voor vmbo en mavo en het Cambreur College in Dongen voor voorbereidend mbo, mavo, havo, vwo en tweetalig havo en vwo.

 

De scholengroep en haar illustere voorlopers zijn geworteld in een lange katholieke onderwijstraditie in Noord-Brabant. De school erkent deze traditie en wil daar ook naar handelen. Hoewel nu in de 21e eeuw de traditionele godsbeelden vervagen, individualiseren en voor velen niet meer bestaan, zijn deze toch als uitgangspunt voor een mensbeeld en wereldbeeld te hanteren.

 

We gaan daarbij uit van een optimistische mensvisie. In onze opvoeding en vorming kiezen we als basis het vertrouwen in het goede van de mens. We verzorgen onderwijs voor de mens, voor iedere mens en voor de gehele mens. Dat betekent dat naast de nadruk op brede vorming we iedere leerling welkom heten.
 

Kwadrant Scholengroep wil zorgzaam zijn voor leerlingen en personeel in de breedst mogelijke betekenis. Deze zorg strekt zich -afhankelijk van degene voor wie hij bestemd is- uit op cognitief gebied, op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op het terrein van het maken van keuzes. Hierbij wordt uitgegaan van de leerling en de professionaliteit van de medewerker. Samen staan we voor deze cultuur van zorg voor elkaar (leerlingen,onderwijsondersteunend personeel, onderwijzend personeel en schoolleiding) waarbij kwaliteitseisen en gevraagde competenties bekend zijn. Een en ander wordt verwezenlijkt door de scholen hun eigen profiel te laten behouden, respectievelijk verder te laten ontwikkelen, zodat zij zich met een eigen gezicht naar ouders, leerlingen en basisscholen verder kunnen manifesteren. Concrete items waarin wordt geïnvesteerd, zijn teamgerichte nascholing, ict, technologie, leerlingenzorg en een vernieuwend en zich steeds ontwikkelend pedagogisch-didactisch concept.  

Kerndirectie 

De schoolleiding van Kwadrant Scholengroep wordt gevormd door de rector als eindverantwoordelijk schoolleider, de deelschool- en adjunct deelschooldirecteuren van het Cambreur College te Dongen en het Hanze College te Oosterhout en de directeur beheer en organisatie. De schoolleiding per deelschool wordt vermeld in het deelschoolspecifieke deel van de schoolgids.

 

Drs. T.G.W. Frankemölle algemeen directeur
C.A.P. van Rijsbergen directeur beheer en organisatie
 
Cambreur College

A.C.G. van der Ven

deelschooldirecteur

Mw. Drs. H.M.A. van der Weele-Weghs 

adjunct deelschooldirecteur 
Hanze College   
P.J.M. van Beek   deelschooldirecteur 
 
Mogelijkheden om contact op te nemen:        
Postadres: Postbus 145, 5100 AC Dongen
Bezoekadres: Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen
Telefoonnummer: 0162-372810
Faxnummer: 0162-372849
E-mailadres:

 

 

Bovenschoolse medewerkers van Kwadrant Scholengroep zijn:

 
Directie
Drs. T.G.W. Frankemölle algemeen directeur
C.A.P. van Rijsbergen directeur beheer en organisatie
Administratie
Mw. E.A.M. van Ravenstein coördinator roosterzaken  

Mw. J.P.M. Dekker-van Dongen

hoofd personeelszaken

Mw. D.E.E.M. van der Mei

directiesecretaresse

Mw. A.J.M. Hultermans

coördinator leerlingenadministratie
J.A.H. van Spaendonk hoofd audit en control
Beheer
T.J.J.M. de Hoogh hoofd ICT
C.N.M. Willemse hoofd facilitaire dienst

 

Kwadrant Scholengroep staat onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs