Bevoegd Gezag

 

Kwadrant Scholengroep valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij de school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171

postbus 574, 5000 AN Tilburg.

013 - 5955500


 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en  twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij.  Daar worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen.  Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

 

Missie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in 1916. Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van  gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren onze leerlingen van.

 

Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan: Koers 2016. U vindt het plan op www.omo.nl. U vindt hier ook het jaarverslag ( http://www.omojaarverslag.nl/ ).